Tasulised teenused

 • Koduvisiit 5 EUR
 • Tõendi väljastamine 5 EUR
 • Tõend tööle vormistamiseks tavaline (rö) 25 EUR
 • Tervisetõend autojuhile 30 EUR
 • Tervisetõend relvaloa taotlemiseks 30 EUR
 • Tervisetõend (camp + salm + shig + rö rindkerest) 80 EUR
 • Retsepti väljastamine kindlustamata isikule      5 EUR
 • Kindlustamata isiku vastuvõtt   36.96 EUR
 • Kindlustamata isiku korduv vastuvõtt  24.21 EUR
 • Kindlustamata isiku retsepti väljastamine  5 EUR
 • Tõend tööle vormistamiseks koos analüüsidega 61EUR

(toitu ja joogivett käitlevatele töötajatele, sisaldab lisaks vastuvõtule salmonelloosi,

šigellosi ja kampülobakterenteriidi anal)

 

TASUMINE AINULT SULARAHAS