Tasulised teenused

  • Koduvisiit 5 EUR
  • Tõendi väljastamine 5 EUR
  • Tõend tööle vormistamiseks tavaline (rö) 20 EUR
  • Tervisetõend autojuhile 25 EUR
  • Tervisetõend relvaloa taotlemiseks 30 EUR
  • Tervisetõend (camp + salm + shig + rö rindkerest) 78 EUR
  • Retsepti väljastamine kindlustamata isikule      5 EUR
  • Kindlustamata isiku vastuvõtt   35.59 EUR
  • Kindlustamata isiku korduv vastuvõtt  23.21 EUR
  • Tõend tööle vormistamiseks koos analüüsidega 60EUR

(toitu ja joogivett käitlevatele töötajatele, sisaldab lisaks vastuvõtule salmonelloosi,

šigellosi ja kampülobakterenteriidi anal)

 

TASUMINE AINULT SULARAHAS